Dopravníky,manipulace a příslušenství


> Neváhejte se na nás obrátit. Přijeďte se podívat na jednotlivé variace a rozsah možností. <<


Dopravníky, manipulační zařízení a jejich varianty jsou k dispozici v širokém rozsahu, či mohou být také navrženy přímo pro vlastní specifické požadavky.
Pro zlepšení produktivity a kvalitu při práci s pásovou pilou nabízíme:

 • Poháněné nebo bezmotorové vstupní/výstupní válečkové dopravníky
 • Křížové-přenosové systémy (tažné řetězové nebo krokové)
 • Chladící kapaliny/mazání (mlhové mazání, chladící emulze, chladící kapaliny)
 • Měření délky jednotky (ruční nebo NC řízené)
 • Automatizovaný řez na vážícím systému
 • Programovatelné značení/rytí
 • Identifikační systém čárových kódů
 • Třídění jednotek
 • Automatické vysouvání jednotek
 • Přítlačné zařízení
 • Skluzavka materiálu
 • Ukazatel napnutí pilového pásu
 • Halogenové lampy

 

Nejoblíbenější systémy válečkových dopravníků:

Válečkové dopravníky X/XP

Nový manipulační systém X poskytuje dosud nebývalou flexibilitu při individualizaci manipulace s materiálem podle požadavků a daných podmínek. Hodnoty nosnosti a stupeň automatizace jsou zcela flexibilně nastavitelné, přičemž je lze později měnit podle aktuálních potřeb. Kromě válečkové dráhy v normálním i poháněném provedení zahrnuje systém X obsáhlý sortiment volitelných doplňků, od vertikálních válečků přes systémy pro měření délek až pro příčné dopravní jednotky a posuvná zařízení

Válečkové dopravníky T/TP

Systém T nabízí středně těžkou válečkovou dráhu se širokým programem pro tvorbu individuálních řešení a přizpůsobení se Vašim požadavkům.

Válečkové dopravníky M

Modulární manipulační systém válečkových dopravníků, dorazů a podavačů pro lehké a středně těžké použití.

 
 


 

Chladící kapaliny a mazání

Nabízíme chladící kapaliny a mazání do pásových pil na kov, chladící kapaliny a mazání do pásových pil na dřevo, chladící kapaliny a mazání pro obrábění či broušení a další.

  • Emulze s vysokou mazací, chladící a oplachovací schopností
  • Emulze, odolné vůči působení a napadení mikroorganizmy.
  • pH kapaliny udržuje dlouhodobě na konstantní hodnotě (pufrovací schopnost)
  • Polosyntetická biostatická chladící emulze.
  • Chladicí kapaliny pro obrábění s přesně definovanou geometrií nástroje (soustružení, frézování, vrtání, řezání apod.).
  • Chladicí kapaliny pro broušení.
  • Emulze s výbornými protikorozními vlastnosti, velmi dobrou smáčivostí a odlučivostí cizího oleje s minimálním sklonem k pěnění
  • Chladící mazací látky na bázi ropného oleje mísitelné s vodou (výborně emulguje a s vodou tvoří mléčnou emulzi).
  • Nízkoviskózní chladící mazací látky na bázi modifikovaných rostlinných surovin, nemísitelné s vodou.